Allmänna villkor

1. dealaid åtar sig att företräda dig / din organisation mot flygbolag i samband med ersättningen du kan ha rätt till i enlighet med EU-förordning (EG) nr 261/2004 om flygpassagerares rättigheter vid nekad ombordstigning och inställda eller kraftigt försenade flyg. dealaid bemyndigas att vidta alla nödvändiga åtgärder som rör din fordran mot flygbolaget till dess full betalning av fordran görs, och att ta emot kontantbetalningar i detta avseende. dealaid beviljas tillstånd att i ditt namn vidta nödvändiga åtgärder som krävs i samband med uppdraget.

2. Du ska bistå dealaid i att indriva in fordran. Ditt bidrag kommer främst bestå i att inkomma med all relevant dokumentation och information som är nödvändig för att hantera ditt ärende. Relevant dokumentation kan bland annat innebära boardingkort, bokningsinformation och andra dokument som du har fått i samband med flygningen. Du ska informera dealaid omedelbart om du  får betalt direkt från flygbolaget. I sådana fall betalar du en överenskommen provision på 25 procent av det belopp som erhållits. Du  avstår från all korrespondens och / eller förhandling rörande anspråket med det berörda flygbolaget. Under ett pågående uppdrag har du inte rätt att ge någon annan  i uppdrag att driva in skadeståndsanspråket. Du har heller inte rätt att på egen hand vidta rättsliga åtgärder i sammanhanget. Om flygbolaget kontaktar dig personligen efter att du har gett dealaid i uppdrag att inkräva skadeståndsanspråket, måste du omedelbart meddela dealaid detta.

3. Som arvode för uppdraget debiterar dealaid en avgift på 25 procent (inklusive 25% moms) av det belopp dealaid eller associerad representant lyckades att få betalt. Eventuellt inbetald ränta eller rättegångskostnad tillfaller dealaid. Om du får betalt från flygbolaget annan form än pengar (t. ex. i resecheckar), och du accepterar betalningen, debiteras du av dealaid det provisionsbaserade arvodet enligt ovan.

4. Om du är en fysisk person och huvudsakligen ingår detta avtal för ändamål som faller utanför eventuell näringsverksamhet har du enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt till ångerrätt enligt följande.

Du kan utnyttja din ångerrätt inom 14 dagar efter att dealaid meddelat att dealaid åtar sig uppdraget. En begäran om att nyttja ångerrätten kan göras via att kontakta oss. För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Har du frågor som rör ångerrätten kan du finna svar på Konsumentverkets webbplats. Här finns även ett standardformulär som du kan använda när du ångrar ett köp eller en tjänst.