strejk på SAS

Strejk på grund av olika uppfattningar gällande piloternas löner på SAS.

 

Många SAS-kunder drabbas efter att pilotstrejken bröt ut i fredags. Strejk är enligt huvudregeln en så kallad extraordinär omständighet för vilket flygbolaget inte ansvarar. Normalt har passageraren alltså inte rätt till skadeståndsersättning enligt artikel 7 på 250, 400 eller 600 euro.

Flygbolaget har dock ändå skyldighet att vidta rimliga åtgärder för att undvika eller minska förseningen.Som resenär har du bland annat rätt till ersättning för utebliven resa och för tillkommande mat- och boendekostnader om förseningen överstiger två timmar tamiflu cost.