Norwegians flight mellan Barcelona och Stockholm-Arlanda blir kraftigt försenat på tisdagen den 3 januari. Passagerarna bedöms vara ersättningsberättigade enligt EU-regler.

Norwegians flight mellan Barcelona och Stockholm-Arlanda blir kraftigt försenat på tisdagen den 3 januari. Passagerarna bedöms vara ersättningsberättigade enligt EU-regler.

Försenat flyg med Norwegian

D85554 från Barcelona ser ut att bli mer än åtta timmar försenad på tisdagen den 3 januari 2017. Planerad ankomsttid var klockan 18:55 på tisdagen. Enligt nuvarande prognos ska planet ta mark på Arlanda först 03:20 natten till onsdag. dealaid gör bedömningen att samtliga passagerare är berättigade till ersättning på 400 euro var, eller motsvarande belopp i kronor. 

Delayed? Get deal-aid!

 

Var ditt flyg mer än 3 timmar sent?

Du kan då ha rätt till upp till 600 euro i ersättning och du bör stanna upp och ta del av vårt budskap. Som experter på resekonsumenters rättigheter hjälper vi dig att snabbt och enkelt kräva din ersättning enligt EU-förordning 261/2004 om flygpassagerares rättigheter.

Ersättning på upp till 600 euro per passagerare ska utbetalas av flygbolaget vid: förseningar, nekad ombordstigning och inställda flyg.

 

Vi är experter på få ut ersättning vid flygförseningar

dealaid representeras av jurister med ett brinnande intresse för resekonsumenters rätt right here. Vår mission är öka medvetenheten hos flygresenärer om den EU- rättsliga möjligheten att utkräva ersättning. Vi kommer utan kostnad att kontrollera om du har rätt till ersättning. Bedömer vi att omständigheterna var av den arten att ersättning ska utgå meddelar vi dig, generellt inom 24 timmar.

 

Ingen ersättning till dig, ingen kostnad för vårt arbete.

Observera att vi enbart tar betalt när du får betalt. No cure – No fee!  Vårt arvode motsvarar 25 procent av inkasserat skadestånd. Detta gäller även om ärendet exempelvis måste genomgå domstolsprövning.

Vår ambition med dealaid är således att öka medvetenheten om de rättigheter du har som passagerare i det fall din flygning är försenad, inställd eller om du nekas ombordstigning. Det sistnämnda blir en följd av att flygbolagen alltid överbokar flighterna för att minimera antalet tomma stolar.