SAS flygning från Arlanda till New York den 26 juni 2015 försenades

SK903 försenades kraftigt den 26 juni. Passagerarna bedöms vara berättigade till skadestånd. SAS flygning SK903 från Arlanda till New York den 26 juni 2015 försenades Passagerarna bedöms vara berättigade till skadeståndsersättning jämlikt EU-förordning 261/2004 artikel 7 c med 600 euro, eller motsvarande belopp i SEK. Var du med på flighten? Kontakta dealaid. Vi [...]