Fritidsresors flight från Arlanda till Dominikanska Republiken den 1 januari 2015 har försenats

Fritidsresors (Thomson Airways) flight TOM864 från Stockholm Arlanda till Puerto Plata Dominikanska Republiken den 1 januari 2015 har försenats med cirka nio timmar. Orsaken anges vara sent inkommande flyg. Samtliga passagerare med sittplats bokad på denna flygning har rätt till ersättning på 600 euro. dealaid företräder passagerarna. Är du inbokad på flighten? Kontakta dealaid enligt [...]